EVENTS

  • TRESE: THE ADDLIB 13TH ANNIVERSARY CONCERT
    Sun, 31 Oct
    Online via Zoom
    Pagpatak ng takipsilim, magpapakita na ang mga nilalang na hindi lang likha ng iyong imahinasyon. Sasamahan ka nila sa isang gabi na puno ng musika at sayaw para ipagdiwang ang ika-labintatlong anibersaryo ng The Addlib.